Kapook! ShortNews

13.59 น. ผลอย่างเป็นทางการ การถอดถอน ส.ว. 38 คน กลุ่มแรก

13.59 น. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ การถอดถอน ส.ว. 38 คน กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ กลุ่มแรก สรุปไม่ถอดถอน นางภารดี จงสุขธนามณี และ พล.ท.พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::