Kapook! ShortNews

14.30 น. อินเดียจับผู้เกี่ยวข้องการโกงสอบกว่า 300 คน ไล่นักเรียนออก 750 คน

 14.30 น. อินเดียจับผู้เกี่ยวข้องการโกงสอบกว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง ไล่นักเรียนออก 750 คน

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::