Kapook! ShortNews

15.03 น. สระแก้วเผชิญภัยแล้ง ขาดน้ำดื่มน้ำใช้กว่า 300 ครัวเรือน

 15.03 น. สระแก้วเผชิญภัยแล้ง สระน้ำแห้งเหือด ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เดือดร้อนกว่า 300 ครัวเรือน

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::