Kapook! ShortNews

14.48 น. กรมเจ้าท่าแจงงดใช้โป๊ะเรือข้ามฟากปิ่นเกล้าชั่วคราว

14.48 น. กรมเจ้าท่าชี้แจง งดใช้โป๊ะเรือข้ามฟากท่าปิ่นเกล้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::