Kapook! ShortNews

11.43 น. ชาวสวนยางพารา รวมตัวกดดันรัฐบาลรับซื้อยางพาราที่ตกค้าง 700 ตัน

11.43 น. ชาวสวนยางพารา 3 จังหวัด รวมตัวกันที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี เพื่อให้รัฐบาลรับซื้อยางพาราที่ตกค้างกว่า 700 ตัน

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::