Kapook! ShortNews

08.35 น. สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญ 2558

08.35 น. สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ บริเวณท้องสนามหลวง ประชาชนเข้าร่วมเนืองแน่น
 

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::