Kapook! ShortNews

08.51 น. พระยาแรกนาหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมาก

08.51 น. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ-พระยาแรกนาหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมาก นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::