Kapook! ShortNews

13.09 น. บัน คี มุน ต่อสายตรงถึงนายกฯ สอบถามเรื่องวิกฤตโรฮีนจา

 13.09 น. บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ต่อสายตรงถึงนายกฯ สอบถามเรื่องวิกฤตโรฮีนจา

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::