Kapook! ShortNews

15.27 น. พม่าเผยไม่เข้าประชุมภูมิภาคที่ไทย ถ้ามีปัญหาโรฮีนจาเป็นหนึ่งในหัวข้อประชุม

 15.27 น. พม่าเผยไม่เข้าประชุมระดับภูมิภาคที่ไทย ถ้ามีปัญหาโรฮีนจาเป็นหนึ่งในหัวข้อประชุม

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::