Kapook! ShortNews

15.22 น. นบข. อนุมัติขายข้าวเน่า 10 ล้านตัน

15.22 น. คณะกรรมการนยโบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติขายข้าวเสื่อมคุณภาพ 10-11 ล้านตันให้อุตสาหกรรม หลังรับภาระบริหารจัดการข้าววันละ 30 ล้านบาท

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::