Kapook! ShortNews

18.38 น. เครือข่ายผู้เสียหายฯ เสนอห้ามโรงพยาบาลเอกชน เรียกเก็บเงินกรณีฉุกเฉิน 72 ชม.

18.38 น. เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เสนอห้ามโรงพยาบาลเอกชน เรียกเก็บค่ามัดจำ หรือให้คนไข้หรือญาติเซ็นรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมง

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::