Kapook! ShortNews

17.54 น. มาเลเซีย กดดัน เมียนมา ควรรับผิดชอบปัญหาผู้อพยพโรฮีนจา

 17.54 น. มาเลเซีย ชี้เมียนมาควรแก้ปัญหาผู้อพยชาวโรฮีนเอง ไม่ควรส่งต่อปัญหาให้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคแบกภาระ

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::