Kapook! ShortNews

19.41 น. ครม. เห็นชอบลงนามร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา

19.41 น. ครม. เห็นชอบการร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านทรัพย์สิน ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับสำนักงานสิทธิบัตรของญี่ปุ่น

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::