Kapook! ShortNews

11.18 น. พม่าพร้อมช่วยเหลือเรืออพยพโรฮีนจา เพื่อมนุษยธรรม

11.18 น. พม่าแถลงการณ์ พร้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เรือผู้อพยพโรฮีนจาที่ลอยอยู่ในทะเล

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::