Kapook! ShortNews

19.57 น. รสนา ร้องศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งแบ่งแยกทรัพย์สิน ปตท. คืนคลัง

19.57 น. รสนา โตสิตระกูล ร้องศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งแบ่งแยกทรัพย์สิน ปตท. คืนคลัง เหตุ ปตท. คืนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินครบถ้วน

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::