Kapook! ShortNews

15.40 น. เครือข่ายค้าโรฮีนจา มอบตัวเพิ่ม 2 คน

15.40 น. เครือข่ายค้าโรฮีนจา จ.สงขลา มอบตัวเพิ่ม 2 คน จับกุมแล้ว 46 คน เหลืออีก 31 คน ยึดทรัพย์ได้แล้วกว่า 85 ล้านบาท

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::