Kapook! ShortNews

18.50 น. สนช. เห็นชอบกฎหมายภาษีมรดก วางเกณฑ์เก็บภาษีส่วนเกินจากมรดก 100 ล้าน

18.50 น. สนช. เห็นชอบกฎหมายภาษีมรดก วางเกณฑ์เก็บภาษีส่วนเกินจากมรดก 100 ล้าน โดยให้เสียภาษีในอัตรา 10% ของมูลค่าในส่วนที่ต้องเสียภาษี

<< กลับหน้าแรก Short News

:: ข่าวอื่นๆ ::